lunes, 3 de enero de 2011

Keep Your Head Down - TVXQ Rom + Video


Rom
Keep your head down U-Know time (Max)
You know what time it is?
This is return of the king
(modu kumnaboryoda) nan shishakdo an heboanunde
(heoshyo boryoda) nan iyushocha mon dudgo
Shubyon sharapdul modu hanajati nalbogo
 
Na we kure we kure we kure
Nan imi nappun nop
 
(shoiramyon) nal saranghan ge shoiramyon
(kuge shoiramyon) shinshil hedanunge shoiramyon
(na nun Keep it low na nun Keep it low)
Nan chapanego ne sharil shikyo
 
(Keep your head down)
Non shongmal yeppushiman
Nomu darun nowi sogi nan nomu duryowo
(Keep your head down)
Sarangheda hashiman nan ishe nol nogeda
 
(we?) nal kuroke suipke tonani
(we?) nega suiwo boyodon koni
(we?) ne gasumun shishoshishana
(we?) modu han sunk\ganwi kumiopdamyon
(we?) baroshapul shikani issopdamyon
(we?) shebal nega hengbokagil barepda
 
Na, onshena onshena
Norul gashin golo chungbunhepgo
Sesangi muoredo
Katun kumul kuoso hengbokepgo
Shikumun nol bonege doeshiman
Ochapi ne gilul galppunigo
Now I'm just chillin'
Feel like I'm healing
Nushoboryopda non dashi doragal su opdanda
Nega opdamyon nan munoshil gora midgeshi
Yeshonbuto non
Kugon chakakirago nega
We kure we kure we kure
Nol tailopshana
 
Hey nan shongmal, shongmal sulponda
Choli opdon nega
Hokshirado nappun saram mannalka Why? Baby
 
(Keep your head down)
Non shongmal kunde
Kuppuniya ne gasume shongyohange opnungol
 (Keep your head down)
Sarangwi apumul chamnun game mot bakgo
 
(we?) nal kuroke suipke tonani
(we?) nega suiwo boyodon koni
(we?) ne gasumun shishoshishana
(we?) modu han sunkanwi kumiopdamyon
(we?) baroshapul shikani issopdamyon
(we?) shebal nega hengbokagil barepda
 
Ha~ kuroke no saram kago
Shongnan, shongnan chishi mara
Ne apeson yoreshore
Koshimalmanul nuronogo
Nuga boado nuga boado
Non shingmal ishungsholiya
(we we we) sushong gadon maumduli
Onshe kuroke takeshyoni
Sarangul kuneda
Nol bonen kasumi tong biwoshyoda
Hashiman ne mirenun machi
Ironaso usurago sonshihanda
Norul bonenda
Shongmal hengbokhage sara (we we we)
Mon hutnare mon hutnare
Kunyang pyonhage utgo shida haha
 
(we?) we
(we?) sarangul kuroke suipke noaborinun norul
(we?) nugunka kokshonghalgoran
Sengkakun heboana
(we?) niga noa borin ke nonun muonshi
(we?) ashik morunun kok kata
(we?) kudero momulo narul shikyoboa
 
(Keep your head down)
Shiwonshyoda, sarashyoda
Ne gasume niga shuko modu taboryoda
(Keep your head down)
Shiwonshyoda, sarasyoda
Ne gasume niga shuko nonun ishe opda

Esp

Video

Créditos: MiroticWorld